Nu går det att ansöka om skuldsanering via nätet


Det händer att personer försätter sig i så pass höga skulder att det inte finns någon möjlighet att ta sig ur skuldberget på egen hand. Hur detta kan uppstå varierar så klart och det är inte alltid som skulden är självförvållad, men oftast har personen tagit på sig allt för många lån tills att privatekonomin inte längre går runt.

För de som verkligen vill ta sig ur skuldberget så har det alltid funnits en möjlighet att ansöka om en så kallad skuldsanering. Problemet har hela tiden varit att det har varit väldigt problematiskt att ansöka om just skuldsanering och många som uppfyller kriterierna för skuldsanering skulle bli beviljade bara de ansökte.

Mer om skuldsanering här

De nya lagarna / reglerna träder i kraft den 1e November 2016

Förr var det väldigt krångligt att ansöka om skuldsanering och det är väldigt många svenskar som helt enkelt har skippat att ansöka om det även om de är berättigade till en skuldsanering. Men med de nya lagarna så flyttar utredningskravet från personen som ansöker till Kronofogdemyndigheten själva.

I och med Kronofogdemyndigheten får utredningskravet så innebär det att Kronofogden själva kan begära ut all information från alla långivare för att kunna se alla skulder. Innan denna ändringen så var man tvungen att själv skaffa fram all denna information och i vissa fall kan det vara väldigt tidsödande samt krångligt.

För den som ansöker om skuldsanering idag behöver endast ange ett ungefärligt skuldbelopp och så utreder Kronofogden själva om personen uppfyller de kriterier för skuldsanering som finns.

Ansök om skuldsanering online

Med de nya lagarna och ändringarna så går det nu att ansöka direkt via nätet i stället för att fylla i pappersblanketter. Många personer har väldigt svårt för att fylla i pappersblanketter och föredrar i stället ett formulär på nätet.

Med ett online-formulär är det mycket enklare att förklara de olika delarna som ska fyllas i och är oftast enklare att få en övergripande bild av vad för information som ska skickas in.

De har även förenklat en del uppgifter som ska skickas in genom att förändra vissa delar, men även tagit bort uppgifter för att förenkla processen.

Fler förändringar med skuldsanering

Enklare betalningsprocess

Med de gamla reglerna för hur betalningen för skulderna skulle ske så innebar det att man betalade av en viss del på varje skuld varje månad. Detta har förändrats helt och nu behöver man endast betala ett visst belopp till Kronofogden varje månad, så sköter Kronofogden fördelningen av pengarna till de olika fordringsägarna.

Två betalningsfria månader

Speciellt detta tycker vi är en väldigt bra förändring som öppnar upp vardagen lite för de som lever under stor stress under skuldsaneringen. Skuldsanering är definitivt inte något enkelt och man lever hela tiden på existensminimum under 5 år.

Att då slippa betala av på sin skuld under Juli och December för att kunna känna av ett skuldfritt liv, tror vi är en viktig del av rehabiliteringen. För många känns 5 år som oändligt långt och det är tyvärr inte alla personer som klarar av det, men får man då två månader fritt så kan det göra mycket för psyket.

Näringsverksamhet

För de som har drivit någon form av näringsverksamhet så finns det nu även stöd för de som har dragit på sig skulder via sitt företag. Det är alltså inte företaget som skuldsaneras utan personen bakom det.

Dessa ändringar har tagits fram för att förbättra villkoren i Sverige och för att underlätta risken med att driva företag. Personer som kan ansöka om F-skuldsanering är personerna bakom företaget och detta innefattar även närstående personer som sambo / make som har varit borgenärer för företaget.

About the author

Tryggt

Copyright © 2017, AlltOmSnabblån.se.