1
AlltomSnabblån.se går över till HTTPS
2
Storbankerna tappar förtroendet hos sina kunder
3
Nu går det att ansöka om skuldsanering via nätet

AlltomSnabblån.se går över till HTTPS

Nu surfar du säkert med https

Nu äntligen går vi över till HTTPS som står för Hyper Text Transfer Protocol Secure som är ett säkerhetsprotokoll för anslutningen mellan webbläsare och AlltomSnabblån.se. Detta innebär helt enkelt att anslutningen mellan din enhet mobil / dator och AlltomSnabblån är helt krypterad.

HTTPS är en växande trend över hela internet då både webbläsare och sökmotorer trycker på för att hemsidor ska gå över till att vara helt säkra d.v.s. att trafiken är krypterad. Framförallt är det hemsidor som erbjuder någon form av registreringstjänst och som sparar ner användarnamn samt lösenord som har mest nytta av https.

Hur påverkar HTTPS dig som användare

Du som användare kommer inte märka något överhuvudtaget, förutom kanske att webbläsaren markerar AlltomSnabblån.se som Säkert eller Secure. Du som besökare kommer däremot känna dig tryggare när du surfar på AlltomSnabblån.se, även om vi inte sparar ner någon användardata som t.ex. användarnamn och lösenord.

Vi tänker dock på framtiden och det är fullt möjligt att vi vidareutvecklar AlltomSnabblån.se med fler användarfunktioner som kräver inloggning vid ett senare tillfälle.

Även innan vi gick över till https och i dagsläget kan du känna dig väldigt trygg med att jämföra snabblån och privatlån i våra lånejämförelsetjänster.

Vilka är de stora fördelarna med https för AlltomSnabblån.se

Vilka är då fördelarna med att använda https i dagsläget, här kommer en kort lista över några saker som du kan förvänta dig av det nya https-protokollet.

  • I och med vi gick över till https på vårt webbhotell så får vi per automatik använda det nya protokollet http/2.0. Detta gör att hemsidan blir avsevärt snabbare då hemsidan laddas i en ström i stället för att öppna flera anslutningar för varje fil.
  • När du surfar på AlltomSnabblån.se så är all trafik krypterad så om du använder öppna nätverk så är trafiken fortfarande krypterad och säker. Nu har inte AlltomSnabblån.se så stor nytta av detta i dagsläget då vi inte sparar ner känslig data som användarnamn / lösenord. Däremot så vill du som låntagare säkerställa så långivarna själva använder https då de hanterar lite mer känslig data.
  • Du som användare kommer känna dig tryggare när du surfar på AlltomSnabblån.se och det kommer inte dröja länge innan webbläsare kommer varna för hemsidor som inte använder https.

 

Vi jobbar ständigt med att förbättra AlltomSnabblån.se och i framtiden är det fullt möjligt att vi kommer erbjuda någon form av medlemsfunktioner som kommer kräva inloggning. Vid det tillfället så är det ett måste att köra Https och planen med detta projektet är så klart att bygga en lånejämförelsetjänst för framtiden.

Vi vill dock understryka att lånejämförelsen för snabblån och privatlån aldrig kommer kräva någon inloggning överhuvudtaget. Det är så fall framtida funktioner / finesser som kommer kräva inloggning om något, om det blir aktuellt.

Storbankerna tappar förtroendet hos sina kunder

Kundnöjdheten hos de olika storbankerna i Sverige minskar för tredje året i rad enligt Kvalitetsindex undersökning och den enda storbanken som går framåt är Danske Bank. Anledningen till varför just Danske Bank går fram i undersökningarna är så klart svårt att säga, men mycket tyder på att Danske Bank har ökat sin närvaro med sina bankkunder.

Tittar vi på andra banker så som t.ex. SEB så har resultatet stått stilla i princip, men det är tack vare de digitala tjänster som SEB har jobbat med de senaste åren.

Det som verkar vara ett vinnande koncept är kundägda banker och Länsförsäkringar Bank som är kundägd har idag Sveriges mest nöjda privatkunder. Det är inte bara kundägandet som påverkar kundernas kundnöjdhet utan hela helheten som bank, försäkringar med mera.

Problematiken med att bygga upp kundnöjdheten

Det är kanske inte är så konstigt att vanligt folks kundnöjdhet sjunker då bankerna stänger ner allt fler kontot runt om i landet. Det är egentligen det enda bra stället för att bygga upp en bra kundnöjdhet genom mänsklig support över disk. Det är också där som man kan påverka kunde som mest.

Kanske skjuter storbankerna sig själv i foten?

Världen går emot en digitalisering som aldrig har hänt någonsin i historien och vi är övertygade om att de flesta företag har problem med att hänga med i utvecklingen. Vi tror också storbankerna kommer behöva göra mycket mer för att göra kunderna nöjdare jämfört med förr då allt fler lokala kontor stänger ned. Det är inte lätt att bygga en god kundrelation genom två skärmar och efter allt negativt som har skrivits under de senaste åren kring storbankerna så har det inte blivit lättare direkt.

Den bilden som målas upp i media är att alla banker är giriga och många banker brottas fortfarande med dåligt imageproblem överlag. Vi övertygade om att bankerna behöver bli mer personlig för att kunna nå ut till sina kunder, men frågan är bara hur.

Själva banktjänster och tillgängligheten hos de olika bankerna verkar inte vara ett problem. Faktum är att det aldrig har varit så bra som det är nu. Tyvärr lider flera banker av dålig transparens till sina kunder och idag förväntar sig de flesta kunder att företagen håller hög transparens.

Källa: http://www.kvalitetsindex.se/report/bank-och-finans-2016/

Nu går det att ansöka om skuldsanering via nätet


Det händer att personer försätter sig i så pass höga skulder att det inte finns någon möjlighet att ta sig ur skuldberget på egen hand. Hur detta kan uppstå varierar så klart och det är inte alltid som skulden är självförvållad, men oftast har personen tagit på sig allt för många lån tills att privatekonomin inte längre går runt.

För de som verkligen vill ta sig ur skuldberget så har det alltid funnits en möjlighet att ansöka om en så kallad skuldsanering. Problemet har hela tiden varit att det har varit väldigt problematiskt att ansöka om just skuldsanering och många som uppfyller kriterierna för skuldsanering skulle bli beviljade bara de ansökte.

Mer om skuldsanering här

De nya lagarna / reglerna träder i kraft den 1e November 2016

Förr var det väldigt krångligt att ansöka om skuldsanering och det är väldigt många svenskar som helt enkelt har skippat att ansöka om det även om de är berättigade till en skuldsanering. Men med de nya lagarna så flyttar utredningskravet från personen som ansöker till Kronofogdemyndigheten själva.

I och med Kronofogdemyndigheten får utredningskravet så innebär det att Kronofogden själva kan begära ut all information från alla långivare för att kunna se alla skulder. Innan denna ändringen så var man tvungen att själv skaffa fram all denna information och i vissa fall kan det vara väldigt tidsödande samt krångligt.

För den som ansöker om skuldsanering idag behöver endast ange ett ungefärligt skuldbelopp och så utreder Kronofogden själva om personen uppfyller de kriterier för skuldsanering som finns.

Ansök om skuldsanering online

Med de nya lagarna och ändringarna så går det nu att ansöka direkt via nätet i stället för att fylla i pappersblanketter. Många personer har väldigt svårt för att fylla i pappersblanketter och föredrar i stället ett formulär på nätet.

Med ett online-formulär är det mycket enklare att förklara de olika delarna som ska fyllas i och är oftast enklare att få en övergripande bild av vad för information som ska skickas in.

De har även förenklat en del uppgifter som ska skickas in genom att förändra vissa delar, men även tagit bort uppgifter för att förenkla processen.

Fler förändringar med skuldsanering

Enklare betalningsprocess

Med de gamla reglerna för hur betalningen för skulderna skulle ske så innebar det att man betalade av en viss del på varje skuld varje månad. Detta har förändrats helt och nu behöver man endast betala ett visst belopp till Kronofogden varje månad, så sköter Kronofogden fördelningen av pengarna till de olika fordringsägarna.

Två betalningsfria månader

Speciellt detta tycker vi är en väldigt bra förändring som öppnar upp vardagen lite för de som lever under stor stress under skuldsaneringen. Skuldsanering är definitivt inte något enkelt och man lever hela tiden på existensminimum under 5 år.

Att då slippa betala av på sin skuld under Juli och December för att kunna känna av ett skuldfritt liv, tror vi är en viktig del av rehabiliteringen. För många känns 5 år som oändligt långt och det är tyvärr inte alla personer som klarar av det, men får man då två månader fritt så kan det göra mycket för psyket.

Näringsverksamhet

För de som har drivit någon form av näringsverksamhet så finns det nu även stöd för de som har dragit på sig skulder via sitt företag. Det är alltså inte företaget som skuldsaneras utan personen bakom det.

Dessa ändringar har tagits fram för att förbättra villkoren i Sverige och för att underlätta risken med att driva företag. Personer som kan ansöka om F-skuldsanering är personerna bakom företaget och detta innefattar även närstående personer som sambo / make som har varit borgenärer för företaget.

Copyright © 2017, AlltOmSnabblån.se.