Skuldsanering

Vad innebär skuldsanering?

Skuldsanering är något som privatpersoner eller företag (nytt för 2016) kan ansöka om när det finns en väldigt stor skuldbörda som är svår att betala av inom en rimlig tid.

Vad detta kommer innebär är att du kommer betala en överenskommet belopp till direkt till Kronofogden under 5 år och du kommer får leva nära existensminimum under denna perioden. Uppsidan av detta är att Kronofogden löser alla dina skulder oavsett belopp och efter 5 år är du helt fri från alla skulder.

En skuldsanering går bara att ta en gång under sitt liv, så det gäller att hålla god ekonomi efter en sådan sanering.

Att ansöka om en skuldsanering kan alla göra, men det är definitivt inte alla som får det beviljat. Skulderna måste vara av det större slaget och det räcker inte med skulder som går att betala av på några år. Situationen måste vara betydligt värre för att det ska beviljas och skuldsanering riktar sig endast till personer som är livstidsgäldenär, d.v.s. personer som i princip aldrig kommer kunna bli skuldfria.

7 § Skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (kvalificerad insolvens).

 

Hur bedömer Kronofogden

För det första måste du vara en Svensk medborgare och ha god anknytning till Sverige, helst ska du leva samt bo i Sverige till 100%.

Kronofogden gör alltid en komplett utredning för att se vad som egentligen har hänt kring den svåra skuldbördan. De tittar på hela händelseförloppet för att skapa sig en bild om hur / vad som gick fel.

Något som också väger tungt vid en bedömning är vad den skuldsatta personen har gjort den närmsta tiden för att förbättra situationen. Har personen fortsatt ta lån eller fått nya skulder precis innan ansökan av skuldsanering så är det direkt negativt.

De tittar även på vad personen har gjort för att försöka bli av med skulderna, har den ens försökt betala några skulder överhuvudtaget?. Allt sånt här spelar roll när Kronofogden gör en helhetsbedömning för att utreda om skuldsanering är aktuellt eller inte.

Ser inte Kronofogden att där finns vilja att bli skuldfri så är det väldigt stor risk att man aldrig kommer få någon skuldsanering.

 

Punktlista för skuldsanering

  • Du skickar in din ansökan om skuldsanering till Kronofogden genom att skicka in en blankett. Ändringar sen 2016 gör att det nu även är möjligt att skicka in sin ansökan via en e-tjänst.
  • Nu startar själva utredningen för skuldsaneringen. Hur lång tid detta tar är omöjligt att säga, men det är inget som är färdigt över någon arbetsdag.
  • Kronofogden gör bedömningen att du kvalificerar dig för en skuldsanering och gör ett preliminärt beslut. I detta beslut så får du reda på hur mycket du ska betala till Kronofogden varje månad.
  • Kronofogden tar nu kontakt med alla företag / borgenärer du är skyldig pengar. De går över alla skulder du har hos de olika företagen för att komma fram till ett förslag / beslut. Borgenärerna kan sedan välja att svara på förslaget från Kronofogden.
  • Accepterar borgenärerna och Kronofogden de skulder som finns så får du ett färdigt beslut på hur skuldsaneringen kommer fungera.
  • I det slutgiltiga beslutet får du en avbetalningsplan som du måste följa till punkt och pricka. Lever du redan på existensminimum så finns chansen att du slipper betala något överhuvudtaget. Alla fall ser olika ut.
  • Skuldsaneringen löper under 5 år och det gäller verkligen att betala sina räkningar i tid och följa den avbetalningsplan som ligger till grund. För annars riskerar du att skuldsaneringen upphör omedelbart och det är nästan omöjligt att få en skuldsanering beviljad igen. Det har i princip aldrig hänt, så man får bara en chans att förbättra sin ekonomi.

 

Nya lån och skulder under skuldsaneringen

Dra aldrig på dig nya lån / skulder under skuldsaneringen för då finns det stor risk att skuldsaneringen upphör och då sitter du genast i klistret igen. Ett dumt beslut som flera personer gör årligen som de många gånger ångrar i resten av sitt liv.

 

Källa

Copyright © 2017, AlltOmSnabblån.se.